TEMA til andaktene


Det er hovedsaklig to måter å tenke om andaktene på et ungdomslag:

1) Andaktsholder velger tema selv. Ulempe er at temaene kan bli lite varierte over tid, og at bredden i det vi tror på ikke blir forkynt.

2) Tema over en tid (måned, semester, år osv). Ulempe ved at den kan binde talere som liker å være frie, og engasjementet hos taleren blir ikke det samme.

Det kan være lurt å veksle mellom disse to måtene da begge har sine fordeler og ulemper.

Forslag til tema:

1) Utganspunkt i boka «LIVSVIKTIGE SPØRMÅL»

av Nicky Gumbel, Alpha. Kvart kapittel kan vere ein andakt:

1:  Kristendommen: Kjedelig, usann og irrelevant?

2:  Hvem er Jesus?

3:  Hvorfor døde Jesus?

4:  Hvordan kan jeg være sikker på min tro?

5:  Hvorfor og hvordan bør jeg lese i Bibelen?

6:  Hvorfor og hvordan skal jeg be?

7:  Hvordan leder Gud oss?

8:  Hvem er Den Hellige Ånd?

9:  Hva gjør Den Hellige Ånd?

10: Hvordan kan jeg bli fylt av Ånden?

11: Hvordan kan jeg få mest mulig ut av livet?

12: Hvordan kan jeg stå i mot det onde?

13: Hvorfor og hvordan skal vi fortelle andre?

14: Helbreder Gud i dag?

15: Hva med kirken og meningheten?

Denne boka er god fordi den får med seg bredda i kristenlivet. Den tar fyrst for seg grunnsanningane i Bibelen (kap 2-5), men underviser så vidare i LIVET som kristen (kap 6-15). Det er lett for å gjere berre det eine eller det andre, men vi er kalla til å ”forkynne heile Guds råd!”

2) Jesus i GT!

I utgangspunktet kan dette høres kjedelig ut, men ingenting kan vise Jesus bedre enn historiene fra Det Gamle Testamentet! Skal mennesker forstå Jesu betydning inn i sitt liv trenger de å forstå hvordan livet uten Jesus er. Man trenger å forstå at det er et liv MED Jesus og et liv UTEN. Dette kan forklares fantastisk ut fra GT. Og forteller man historiene med innlevelse, kan det fort bli veldig spennende å høre på!

Forslag til historier som kan brukes:

* Kain og Abel: Begge ofra til Gud, men Gud tok bare i mot Abel sitt offer fordi Abel trodde på Gud og innrømmet at han var en synder. Kain ville ikke komme til Gud, og trodde ikke veien Gud hadde bedt dem å følge. For oss: Uten tro er det umulig å være til behag for Herren.

* Abraham fikk beskjed om å ofre Isak: I stedet for at Isak måtte dø, skaffet Gud en fullkommen vær i nærheten av offerstedet. Gud kan kun ta i mot fullkomne offer. I stedet for at vi må dø, døde den fullkomne Jesus. Jesus er vårt offer, og pga han kan vi komme til Gud.

* Den tiende landeplagen: På samme måte som Israelsfolket måtte stole på Gud og smøre blod på dørkarmene, må vi stole på Jesus og ta i mot han for å blir reddet fra dommen!

* Slangen i ørkenen: På samme måte som Israelittene måtte se på slangen for å overleve slangebittet må vi se på Jesus som er vår frelser. Så enkelt, men kanskje derfor også så vanskelig?

* «Det aller helligste» i Tabernaklet: Her kunne bare presten gå inn en gang i året, og gjorde han det ikke rett kunne han risikere å dø. Når Jesus døde revnet forhenget, og alle kan ta direkte kontakt med Gud pga Jesu offerdød.

3) Nådegavene

«Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uten kunnskap om de» 1. Kor 12,1

Til våre kristne ungdommer er det viktig å undervise om den utrustningen vi har gjennom Den Hellige Ånd. Grundig undervisning finner du HER (Unge natur- og nådegåver» under Undervisningsmateriell for lederskolen).  Denne må deles inn i ca 3-5 andakter. Eventuelt bruke det som temakveld.

4) Kristent liv – De 4 B’ene

Selve livsnerven i å bli bevart som kristen er å holde på de 4 B’ene:

Bønn, Bibel, Brodersamfunnet (det kristne fellesskapet), og Brødsbrytelsen (nattverden).

Dette kan være tema et helt semester, der en tar for seg hver B 2 ganger. Det er enormt mye viktig om hver B som våre undommer trenger å bli undervist i! Hvordan be? Hvordan lese bibelen? Hvem er mitt kristne fellesskap? Ønsker man at ungdommene skal vokse til disipler, er dette noe av hovedgrunnlaget i undervisningen etter frelsesbudskapet.

 5) Personer i Bibelen – og hva man kan lære av dem

* Noa – vi kan stole på Guds løfter

* Abraham – Gud holder det han lover

* Rut – Gud har ein plan for alle

* David – Gud ser til hjertet

* Elia – Gud hører når vi ber

* Maria – Gud er både sann Gud og sant menneske. Ho var lydig, og då kunne Gud bruke ho

* Paulus – Den Hellige Ånd forandrer oss.

–> Alle personene i både GT og NT lærer oss noe om Gud og vårt forhold til Han! Bruk disse aktivt. Det gir både bibelkunnskap og kunnskap om Gud inn i mennesker sitt liv!

 6) Lignelsene i NT

Jesus bruker lignelser for å forklare Guds sannheter på en lettfattelig måte til menneskene. Bruk disse lignelsene for å fortelle videre disse sannhetene! Du finner dem i evangeliene.

–> Flere forslag kommer…