Raknestunet


Raknestunet er leirplassen til Nordhordland Indremisjon!

Den ligg supert til i naturskjønne omgivnader på Osterøy, og her er godt tilrettelagt for både store og små! I løpet av året har vi over 20 leirar for barn, ungdom, familiar og pensjonistar.

Ein typisk dag på leir

Klokka ringer i gangen – det er på tide å stå opp! I matsalen står frokost til alle, som blir inntatt før det er Bibelsamling i møtesalen. Etter Bibelsamlinga går dagen slag i slag med aktivitetar ute og inne tilpassa aldersgruppa på leir, middag, kiosk, boller, spørløp, konkurransar og leik før det er kvelds og kveldssamling som siste post på dagens program. Av og til er det vanskeleg å sovne på leir, men vi har gode trygge nattevaktar som hjelper oss med det.

Hovudmålet for leirane på Raknestunet er

 • At deltakarane skal verte betre kjende med Bibelen
 • Særskild med Jesus, som er Bibelen sin hovudperson.
Vi har samlingar kvar føremiddag med bibelundervisning, som er lagt til rette for dei ulike alderstrinna. På samlingane syng vi nye og gamle leirsongar, og Bibelen sin bodskap er i sentrum.

Vi har rikeleg med aktivitetstilbod

 • I kjellaren er det aktivitetsrom der ein kan spela innebandy, bordtennis, fotball og airhochey
 • Vi har også mange ulike innespel som KJEMPE ludo, KJEMPE stigespill og mange andre gøye små og store brettspill!

Ute har vi mellom anna

 • Tarzanløype
 • Kanoar
 • Fotballbane
 • Trampoline
 • Baner for ulike ballspel
 • Badestrand og badekai
 • Stylter
 • Hoppetau
 • Og mykje mykje anna gøy!

Viktig med leiarar!

På kvar leir er det omlag 10-12 leiarar, fordelt på alder og kjønn.Vi ynskjer at kvar deltakar skal få ei positiv og trygg oppleving av å vera på leir! Prisane på leirane varierer med lengda på leirane.

Ein ting er uansett sikkert:

DET E’ KJEKT PÅ LEIR!

ps…: Korleis FINNE Raknestunet?

Det er TO måtar å komme seg til Raknestunet på: med ferge Breistein-Valestrand eller over Osterøybrua.

1) Ta ferje frå Breistein til Valestrandsfossen. Kjør rett fram etter ferja, og ta så til venstre i ein knapp høgresving etter ca 700 meter. Følg denne vegen ca 8 km, og du kjem då til eit T-kryss (ved Hjellvik). Ta til venstre i T-krysset. Følg så vegen ca 1,5 km til du kjem over ei lita bru. Rett etter ser du skilt inn til venstre til Raknestunet. Det er skilta mot Raknes heile vegen.

Veibeskrivelse frå Google maps finn du HER.  (For bilnavigasjon, sjå nederst på sida)

Link til fergerute for Breisten-Valestrand/Valestrand-Breistein finn du HER.

Kart over ruta frå Valestrandsfossen (A) til Raknestunet (B):

 

2)Kjør Osterøybrua. Følg vegen (rv566) til du kjem til ei rundkjøring, og ta til høgre i den (1. avkjøring, mot Lonevåg). Etter ca 800 m tek du av mot høgre (rett før den nye tunellen mot Lonevåg) og følger så denne vegen (skilta mot Raknes og Hjellvik) heilt fram til Raknestunet. Det er skilta inn til venstre når du kjem fram til Raknestunet.

Veibeskrivelse frå Google maps finn du HER. (OBS: I denne veibeskrivelsen står det (pr aug 2012) at du skal svinge til VENSTRE inn på Fv367. Her er det bygd ei ny avkjøring, så ein tek no til HØGRE inn på Fv367).  (For bilnavigasjon, sjå nederst på sida)

Kart over ruta frå Osterøybrua (A) og fram til Raknestunet (B):

 

BILNAVIGASJON:

GPS-koordinatar for RaknestunetDesimal grader: 60.55501 N, 5.42317 E                                                      Grader/min/sek: N 60° 33′ 18″    E 5° 25′ 23″
Evt  kan du bruke HJELLVIK som destinasjon (Raknestunet ligg ca 1 km FORBI Hjellvik). Nokre GPS-enheter finn og RAKNES eller RAKNESVÅGEN (det er det mest nøyaktige). Raknestunet ligg så «landleg» til at det ikkje har ei spesifikk gateadresse. Postadressa er 5281 Valestrandsfossen.

OBS!: Viss du køyrer via Osterøybrua:   Den nye tunnelen mot Lonevåg, og den medfølgande nya avkjøringa til Fv367, er enno ikkje komt med på mange av gps-karta. Det du må gjere då er følgjande: etter at du har tatt første avkjøring til høgre i rundkjøringa (mot Lonevåg), ca 10 km etter brua, må du kjøre ca 800 meter og så ta til høgre inn i krysset der det er skilta mot Raknes og Hjellvik, uansett kva gps-navigasjonen seier. Når du har svingt av her er du tilbake på den «gamle» vegen til Raknestunet, og du kan følgja gps-navigasjonen sine instruksar resten av vegen.