Leder eller kjøkkenhjelp på leir i haust?


Har du lyst å vere med å bidra som leidar eller kjøkkenhjelp på ein av leirane på Raknestunet hausten 2018?
 
«Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel» Ords. 22.64

Å være leiar:
Leiarrolla kan bestå av så mangt, og oppgåvene er mellom anna: visa omsorg for borna, selga i kiosken, rydda til møtesalen, leia kveldsmøtene, vera nattevakt eller ordensvakt, leia måltid, hjelpa på formingsaktivitet, væra kanovakt, væra reiseleiar med bussen eller kanskje leia leirfesten?
Aldersgrense for å vere ledar på barneleirane er 15 år, Between er 16 år, tenleir 18 år, ungdomsleir 20 år.
Me treng særskilt voksne leiare, då dei ofte er dei vanskeligste å få tak i, og ein leir ikkje er mulig å gjennomføre uten voksne leiare. Dersom du har barn på leir, eller berre ønsker å være med som leder sett me enormt stor pris på da!  
Å være kjøkkenhjelp:
Kjøkkenhjelp er ei viktig oppgåve for at vi skal kunne arrangere leir på Raknestunet. Kjøkkenhjelp har mellom anna ansvar for å ta oppvask og vaske borda etter måltida, matsalen skal tørrmoppast ca. ein gang om dagen og nokre gonger har kjøkkenet litt behov for hjelp til å skrelle poteter eller dekke borda. Kjøkkenhjelpen vil ut over dette delta på leiren som foregår.
For å være kjøkkenhjelp må ein ha fylla 13 år i år, men det er ingen øvre aldersgrense 

Både som kjøkkenhjelp og leder får man gratis leir, kost og losji.

Ta konktakt med Vegard Hetlebakke eller Cecilie Skår om du kan tenke deg å være med som kjøkkenhjelp eller leder.

v.hetlebakke@imf.no

c.skar@imf.no

Sommerferieleir 4DSC01507

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *