Det skjer…


Viktige datoar i 2017:

 

Årsmøte til Nordhordland Indremisjon 10 og 11 juni 2017

Det blir møter, bibeltimer, årsmøte (på lørdag), mat, ungdomssamling på kveldstid lørdag. Eget barneopplegg på dagtid lørdag og søndag.

Lørdag; frå kl. 10.00

søndag frå kl. 11.00

 

Sommerleirane på Raknestunet 

Sjå oversikt over leirene på Raknestunet sommeren 2017 her:

 

Raknestundagen 20. august

Som alle andre år, siden Raknestunet vart bygga for over 50 år sidan, skal det også i år vere Raknestundag.

Det blir formiddagsmøte kl. 11.00, med egen samling for barna og familiemøte kl. 16.00.

Det blir drøs og latter, og salg av middag og kaffimat i pausen mellom møtene.

Alle er hjarteleg velkommen, om ein har vert på Raknestunet eller ikkje i sommar!