Det skjer…


Viktige datoar i 2017:

 

Vinterleir på Raknestunet 

Sjå oversikt over leirene på Raknestunet vinter 2018!

 

Nyårsmøte

6 – 7 januar 2018 held Nordhordland Indremisjon sitt årlige nyårsmøte, i år ved Frekhaug Folkehøgskule.

Barna har eige opplegg når dei vaksne har bibeltimane (kl. 11.30 – 15.00) på lørdagen og under formiddagsmøtet (kl.11.00 – 13.00) på søndag. Barnas nyårsmøte inneheld blant anna barnemøte med andakt og song, noko organiserte aktivitetar, frileik, moglegheit til å nytta gymsalen og svømmehallen (hugs badeklede) til Nordhordland Folkehøgskule.

Laurdag 6 januar kl. 15.00 – 16.00 er det generasjonsquiz der vi samlar alle generasjoner til quiz og sosialt, før vi inviterer til konsert med Barbro Sulebakk og fleire barnekor frå kretsen vår kl. 16.00. Etter kveldsmøte kl. 19.00 er det ungdomscafè i kjellaren på Folkehøgskulen.

Alle som ynskjer å delta er hjarteleg velkommen.

LAGSLEIR:

Nytt konsept med leir og lokalt lagsarbeid knytt saman startar vintern 2018. Det er fleire lokale lag som skal vera med å arrangere lagsleir allereie vinteren 2018 og dei helgene som er satt av til dette er 16 – 18 februar og 9 – 11 mars.

Nordhordland Indremisjon (NhI) har arrangert leir på Raknestunet i mange år og veit at leirararbeidet har vert viktig for mange barn- og unge i kretsen vår. NhI veit også at dei som driv det lokale lagsarbeidet på bedehusene rundt om i kretsen gjer den aller viktigste jobben med tanke på å disippelgjere og bevare borna i trua på Jesus. Vi ønsker å laga leir saman med dei lokale barnelaga tilhøyrande NhI. Slik kan ein kombinere gode leirar med alt det gode barnearbeidet som foregår i kretsen vår.
På lagsleir vil Nordhordland Indremisjon stilla med leirsjef og talar, medan dei lokale laga stillar med sine lokale barnelagsledere som leirledere. Lagsleir er kun åpen for born tilhøyrande eit av dei lokale barnelag i Nordhordland Indremisjon som har sagt seg villig til å vere med å arrangere denne type leir våren 2018.