Dagsarkiv: juni 5, 2013


plakatra
18.august er tidspunktet for den tradisjonelle Raknestundagen. Glenn Nord-Varhaug og Olav Andre Soltveit er årets talarar, og det vert song av KRIO familiekor frå Eknes. Det vert eige opplegg for borna under den første samlinga kl 11.00. Etter denne samlinga er det sal av mat og drikke, før det er […]

Raknestundagen 18.august